W związku z rosnącą ilością produkowanych odpadów, a także ich zróżnicowanym składem chemicznym pojawiają się coraz to nowe przepisy regulujące działalność w zakresie produkcji, składowania, utylizacji odpadów. Dotyczą one zarówno ograniczenia ich produkcji, jak również bieżącej ewidencji.

Naszym klientom pomożemy spełnić wymagania określone w różnych przepisach. Do podstawowych działań i rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach należą m.in.:

  • prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów (kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów);
  • dokonywanie właściwej klasyfikacji odpadów;
  • zapewnienie właściwego magazynowania odpadów – zwłaszcza niebezpiecznych;
  • odbiór odpadów i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym prawem;
  • sporządzanie sprawozdań z gospodarki odpadami do Marszałka Województwa;
  • sporządzanie raportów do GUS, KOBiZE, GIOŚ i innych urzędów i ośrodków.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12

86-005 Białe Błota

NIP: 5542355529 REGON: 092532863

©2021 Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search