W związku z wejściem Polski do struktur UE nastąpiła konieczność uregulowania gospodarki odpadami w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W odpadach tych znajduje się znacząca ilość pierwiastków i związków szkodliwych, stanowiących odpady niebezpieczne. Wobec tego wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wyprodukowane po 2005 r. oznaczone są symbolem przekreślonego kosza – nie wolno ich wyrzucać do śmietnika. Nasza firma posiada możliwość odbioru od Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zagospodarowania go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12

86-005 Białe Błota

NIP: 5542355529 REGON: 092532863

©2021 Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search